Prosta weryfikacja płatności B2B oraz niezapłaconych faktur.

Więcej o projekcie Dodaj dłużnika img

Projekt "unpaid.support"

...powstał jako potencjalna prewencja przed tworzeniem się zatorów finansowych u przedsiębiorców oraz dla ochrony ich środków i czasu przed innymi niepłacącymi przedsiębiorcami, którzy "zapomnieli" zapłacić za zamówione przez siebie towary i usługi. Aktualnie w systemie znajduje się:

37

Zalegających firm

55

Przeterminowanych faktur

494 927

Niezapłaconych zł

img img

Masz niepłacących klientów?

Każdy może mieć chwilowy problem z płynnością finansową swojej firmy. Jednak zamówienie usług czy towaru od "kolegi" przedsiębiorcy z pełną świadomością braku płynności finansowej własnej firmy, prowadzi do utraty płynności wielu podmiotów w ramach reakcji łańcuchowej. Kumulowanie się wierzytelności po terminie spłaty może spowodować poważne problemy dla firmy.

Przedsiębiorca nie jest bankiem

Zamawiający nie może poprzez uchylanie się od zapłacenia faktury otwierać sobie czegoś w rodzaju "linii kredytowej" i nie rozwiązywać danego problemu.

Gra fair i relacje B2B

Jeżeli doszło do chwilowej niewydolności finansowej, zawsze należy zachować dobre relacje na przyszłość i uzgodnić choćby spłatę w ratach.

Korzyści i ochrona

Poprzez dodanie dłużnika do projektu "unpaid.support" zwrócisz uwagę innych przedsiębiorców na niewypłacalność firmy, która w danym momencie nie jest w stanie spłacać swoich zobowiązań. Jakkolwiek również w przypadku solidnej firmy może się zdarzyć, że z powodu swoich dłużników nie jest w stanie spłacać własnych faktur. Dlatego staramy się odróżniać tego typu przypadki przy wprowadzaniu niezapłaconych faktur.

Każdy ma prawo do drugiej szansy

Nie publikujemy profili dłużników w sieciach społecznościowych, nie dokonujemy indeksowania SEO, które pozostaje widoczne miesiące po fakcie uregulowania faktury przez dłużnika.

Ochrona prywatności i ugoda

Dłużnik otrzyma e-mailem powiadomienie, na które będzie mógł zareagować. Lista dłużników nie jest publicznie dostępna, aby skorzystać z wyszukiwarki należy podać REGON.

img

Kategoryzacja dłużników

Paradoksalnie każdy przedsiębiorca możne utracić płynność finansową. Istnieje jednak różnica między zatajeniem tego faktu i nadużywaniem zaufania partnera handlowego a uczciwym podejściem do problemu, informowaniem partnera handlowego i propozycją rozwiązania zaistniałej sytuacji.

Ochrona informacji

Wprowadzone przez Ciebie informacje nie będą oferowane firmom windykacyjnym ani kancelariom prawniczym. Projekt chroni relacje B2B.

Jak to działa?

Zarejestruj się w projekcie "UNPAID.SUPPORT" i dodaj swoich dłużników. Proste zarządzanie niespłaconymi fakturami, dłużnikami, podgląd stanu bieżącego.

Jakie informacje można upublicznić?

W przypadku gdy roszczenie jest wymagalne, wierzyciel może upublicznić dane osoby prawnej bez następstw prawnych czy naruszenia ustawy o ochronie danych osobowych.

Jakie faktury można upublicznić?

Jeżeli faktury nie były zakwestionowane przez złożenie reklamacji czy anulowanie zamówienia przed dostarczeniem usługi, zalecamy ich upublicznienie jak najszybciej po terminie płatności.

Co to jest B2B? "Business To Business"

Są to relacje biznesowe pomiędzy dwoma lub więcej partnerami biznesowymi. Utrzymujmy więc właściwe relacje i płaćmy za to, co zamówiliśmy!